Lưu trữ Danh mục: Giải pháp CNTT

VNPT mang lại các giải pháp CNTT giúp tối ưu hóa vận hành bộ máy tổ chức và sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cao.

VNPT ERP – Giải pháp quản trị cho doanh nghiệp

Hệ Thống Phần Mềm VNPT ERP Quản Trị Doanh Nghiệp Cung Cấp 11 Module. Đây [...]

VNPT DMS – Quản lý kênh bán hàng trực tuyến

Giải Pháp VNPT DMS (Distribution Management System) Là Công Cụ Giúp Doanh Nghiệp Có Thể [...]

VNPT HIS – Phần mềm Quản lý Bệnh viện

VNPT HIS Là Giải Pháp Toàn Diện Cung Cấp Phần Mềm Quản Lý Bệnh Viện [...]

vnEdu – Giải pháp mạng giáo dục Việt Nam

vnEdu - là giải pháp xây dựng trên nền tảng công nghệ điện toán đám [...]

VNPT iOffice – Hệ thống quản lý văn bản điều hành

Giải pháp VNPT iOffice - Hệ thống quản lý văn bản điều hành giúp xây [...]

VNPT iGate – Phần mềm Một cửa Điện tử

Giải pháp VNPT iGate là hệ thống tin học hóa để giải quyết các thủ [...]

VNPT Portal – Phần mềm Cổng thông tin Điện tử

Phần mềm cổng thông tin điện tử VNPT Portal - Giải pháp cho phép Cơ [...]