Category Archives: Y tế điện tử

Các giải pháp CNTT mà VNPT mang lại cho ngành y tế góp phần tăng hiệu quả lao động trong ngành y tế từ bệnh viện, nhà thuốc, bác sĩ đến bệnh nhân.