Category Archives: Năng lực VNPT

Năng lực VNPT về hạ tầng viễn thông rộng khắp, nguồn năng lực ICT-CNTT dồi dào, nhiều đối tác đa dạng, giải thưởng hàng năm từ các tổ chức uy tín thế giới công nhận