Lưu trữ Danh mục: Năng lực VNPT

Năng lực VNPT về hạ tầng viễn thông rộng khắp, nguồn năng lực ICT-CNTT dồi dào, nhiều đối tác đa dạng, giải thưởng hàng năm từ các tổ chức uy tín thế giới công nhận

Đối tác VNPT

Các đối tác VNPT cung cấp dịch vụ

Năng lực ICT – CNTT

Tại Việt Nam, VNPT đã và đang được viết đến là một doanh nghiệp hàng [...]

Hạ tầng viễn thông VNPT

Với Hạ Tầng Viễn Thông Rộng Khắp Đạt Chuẩn Quốc Tế Mang Đến Trải Nghiệm [...]