KM LẮP INTERNET/WIFI TRUYỀN HÌNH VNPT MỚI NHẤT 2023

 • Miễn phí lắp đặt – Trang bị modem 2 băng tần
 • TẶNG NGAY 01 – 04 THÁNG sử dụng
 • Truyền hình MyTV 170+ kênh
 • Lắp đặt nhanh trong 24h
 • Thủ tục đơn giản – tại nhà

GÓI INTERNET VNPT MỚI NHẤT 2023

HOME 1 40Mbps >> 80Mbps

 • Giá nội thành: 180.000đ/th
 • Giá ngoại thành: 165.000đ/th
 • Thanh toán 06th TẶNG 02 tháng
 • Thanh toán 12th TẶNG 04 tháng

HOME 2 80Mbps >> 120Mbps

 • Giá nội thành: 210.000đ/th
 • Giá ngoại thành: 180.000đ/th
 • Thanh toán 06th TẶNG 02 tháng
 • Thanh toán 12th TẶNG 04 tháng

HOME 3 Super 100Mbps >> 150Mbps

 • Giá nội thành: 230.000đ/th
 • Giá ngoại thành: 195.000đ/th
 • Thanh toán 06th TẶNG 02 tháng
 • Thanh toán 12th TẶNG 04 tháng

HOME 3 Super MESH 100Mbps >> 150Mbps

 • Trang bị 01 thiết bị wifi mesh
 • Giá nội thành: 245.000đ/th
 • Giá ngoại thành: 220.000đ/th
 • Thanh toán 06th TẶNG 02 tháng
 • Thanh toán 12th TẶNG 04 tháng

HOME 4 Super 150Mbps >> 250Mbps

 • Giá nội thành: 255.000đ/th
 • Giá ngoại thành: 210.000đ/th
 • Thanh toán 06th TẶNG 02 tháng
 • Thanh toán 12th TẶNG 04 tháng

HOME 4 Super MESH 150Mbps >> 250Mbps

 • Trang bị 02 thiết bị wifi mesh
 • Giá nội thành: 279.000đ/th
 • Giá ngoại thành: 240.000đ/th
 • Thanh toán 06th TẶNG 02 tháng
 • Thanh toán 12th TẶNG 04 tháng

HOME 5 Super 200Mbps >> 300Mbps

 • Giá nội thành: 300.000đ/th
 • Giá ngoại thành: 260.000đ/th
 • Thanh toán 06th TẶNG 02 tháng
 • Thanh toán 12th TẶNG 04 tháng

HOME 5 Super MESH 200Mbps >> 300Mbps

 • Trang bị 03 thiết bị wifi mesh
 • Giá nội thành: 349.000đ/th
 • Giá ngoại thành: 290.000đ/th
 • Thanh toán 06th TẶNG 02 tháng
 • Thanh toán 12th TẶNG 04 tháng

GÓI INTERNET TRUYỀN HÌNH VNPT MỚI 2023

HOME TV1 40Mbps >> 80Mbps

 • Truyền hình MyTV Nâng Cao 170+ kênh
 • Giá nội thành: 190.000đ/th
 • Giá ngoại thành: 175.000đ/th
 • Thanh toán 06th TẶNG 02 tháng
 • Thanh toán 12th TẶNG 04 tháng

HOME TV2 80Mbps >> 120Mbps

 • Truyền hình MyTV Nâng Cao 170+ kênh
 • Giá nội thành: 215.000đ/th
 • Giá ngoại thành: 190.000đ/th
 • Thanh toán 06th TẶNG 02 tháng
 • Thanh toán 12th TẶNG 04 tháng

HOME TV3 Super 100Mbps >> 150Mbps

 • Truyền hình MyTV Nâng Cao 170+ kênh
 • Giá nội thành: 235.000đ/th
 • Giá ngoại thành: 220.000đ/th
 • Thanh toán 06th TẶNG 02 tháng
 • Thanh toán 12th TẶNG 04 tháng

HOME TV3 Super MESH 100Mbps >> 150Mbps + 01 Mesh

 • Truyền hình MyTV Nâng Cao 170+ kênh
 • Giá nội thành: 260.000đ/th
 • Giá ngoại thành: 220.000đ/th
 • Thanh toán 06th TẶNG 02 tháng
 • Thanh toán 12th TẶNG 04 tháng

HOME TV4 Super 150Mbps >> 250Mbps

 • Truyền hình MyTV Nâng Cao 170+ kênh
 • Giá nội thành: 274.000đ/th
 • Giá ngoại thành: 250.000đ/th
 • Thanh toán 06th TẶNG 02 tháng
 • Thanh toán 12th TẶNG 04 tháng

HOME TV4 Super MESH 150Mbps >> 250Mbps + 02 Mesh

 • Truyền hình MyTV Nâng Cao 170+ kênh
 • Giá nội thành: 294.000đ/th
 • Giá ngoại thành: 255.000đ/th
 • Thanh toán 06th TẶNG 02 tháng
 • Thanh toán 12th TẶNG 04 tháng

HOME TV5 Super 200Mbps >> 300Mbps

 • Truyền hình MyTV Nâng Cao 170+ kênh
 • Giá nội thành: 305.000đ/th
 • Giá ngoại thành: 265.000đ/th
 • Thanh toán 06th TẶNG 02 tháng
 • Thanh toán 12th TẶNG 04 tháng

HOME TV5 Super MESH 200Mbps >> 300Mbps + 03 Mesh

 • Truyền hình MyTV Nâng Cao 170+ kênh
 • Giá nội thành: 364.000đ/th
 • Giá ngoại thành: 305.000đ/th
 • Thanh toán 06th TẶNG 02 tháng
 • Thanh toán 12th TẶNG 04 tháng

Lưu ý: Truyền hình MyTV trong gói dành cho smart TV, TV cần sử dụng đầu thu HD box +35.000đ/tháng

VNPT nâng cấp tốc độ internet nhanh hơn đến 2 lần giá không đổi
ĐĂNG KÝ NGAY

Gói Home 1 & Home TV1 chỉ lắp tại một số khu vực đặc biệt. Vui lòng liên hệ hotline ngay nhé!

Lắp Wifi VNPT “Nâng Tốc Độ – Giá Không Đổi”

Lắp wifi VNPT và gói tích hợp wifi truyền hình được ưu đãi TẶNG THÊM THÁNG sử dụng và MIỄN PHÍ lắp đặt. Bên cạnh đó Quý khách hàng sẽ được đăng ký gói cước “Nâng tốc độ” với “GIÁ KHÔNG ĐỔI” như sau: (giá đã có VAT):

1. Home 1

 • Internet : 40Mbps >> 80Mbps
 • Giá gói từ: 132.000đ/tháng

2. Home 2

 • Internet: 80Mbps >> 120Mbps
 • Giá gói từ: 144.000đ/tháng 

3. Home TV1

Internet 80Mbps + truyền hình MyTV Nâng Cao 177 kênh

 • Giá gói: 152.000đ/tháng (có đầu thu HD cho TV)
 • Giá gói: 140.000đ/tháng (truyền hình cho smart TV)

4. Home TV2

Internet 120Mbps + truyền hình MyTV Nâng Cao 177 kênh

 • Giá gói: 172.000đ/tháng (có đầu thu HD cho TV)
 • Giá gói: 152.000đ/tháng (truyền hình cho smart TV)
ĐĂNG KÝ NGAY

INTERNET WIFI VNPT CHO CÁ NHÂN

Home 1 80Mbps *
 • Tốc độ: 40 Mbps >> 80 Mbps
 • Giá nội thành: 180.000đ/th
 • Giá ngoại thành 165.000đ/th
 • Thanh toán 06th TẶNG 1-2 tháng: 990.000đ
 • Thanh toán 12th TẶNG 3-4 tháng: 1.980.000đ
 • Internet: 80 Mbps >> 120 Mbps 
 • Giá nội thành: 210.000đ/tháng
 • Giá ngoại thành: 180.000đ/tháng
 • Thanh toán 06th TẶNG 1-2 tháng: 1.080.000đ
 • Thanh toán 12th TẶNG 3-4 tháng: 2.160.000đ
 • Internet: 100Mbps >> 150 Mbps
 • Giá nội thành: 230.000đ/tháng
 • Giá ngoại thành : 195.000đ/tháng
 • Thanh toán 06th TẶNG 1-2 tháng: 1.170.000đ
 • Thanh toán 12th TẶNG 3-4 tháng: 2.340.000đ
 
 • Internet: 150 Mbps >> 200 Mbps
 • Giá nội thành: 259.000đ/tháng
 • Giá ngoại thành: 230.000đ/tháng
 • Thanh toán 06th TẶNG 1-2 tháng: 1.380.000đ
 • Thanh toán 12th TẶNG 3-4 tháng: 2.760.000đ
 • Internet: 200Mbps >> 300Mbps
 • Giá nội thành: 300.000đ/tháng
 • Giá ngoại thành: 260.000đ/tháng
 • Thanh toán 06th TẶNG 1-2 tháng: 1.560.000đ
 • Thanh toán 12th TẶNG 3-4 tháng: 3.120.000đ
 

Home Net Tốc độ cao

 • Internet: 300 Mbps >> 350 Mbps
 • IP Tĩnh / Cam kết quốc tế tối thiểu: 2 Mbps
 • Giá nội thành: 800.000đ/tháng
 • Giá ngoại thành: 600.000đ/tháng
 • Thanh toán 06th TẶNG 1-2 tháng: 3.600.000đ
 • Thanh toán 12th TẶNG 3-4 tháng: 7.200.000đ
 
 
 • Trang bị thêm Camera Indoor & Outdoor
 • Giá nội thành: 279.000đ
 • Giá ngoại thành: 249.000đ
 • Thanh toán 06th TẶNG 02 tháng: 1.494.000đ
 • Thanh toán 12th TẶNG 04 tháng: 2.988.000đ

Gói cước Internet có thiết bị wifi mesh

 • Internet: 100 Mbps >> 150 Mbps
 • Giá nội thành: 245.000đ/tháng
 • Giá ngoại thành: 220.000đ/tháng
 • Thanh toán 06th TẶNG 1-2 tháng: 1.320.000đ
 • Thanh toán 12th TẶNG 3-4 tháng: 2.640.000đ
 • Trang bị thêm 01 thiết bị wifi Mesh 
 
 • Internet: 150Mbps  >> 250 Mbps
 • Giá nội thành: 279.000đ/tháng
 • Giá ngoại thành: 240.000đ/tháng
 • Thanh toán 06th TẶNG 1-2 tháng: 1.440.000đ
 • Thanh toán 12th TẶNG 3-4 tháng: 2.880.000đ
 • Trang bị thêm 02 thiết bị wifi Mesh 
 • Internet: 200Mbps >> 300 Mbps
 • Giá nội thành: 349.000đ/tháng
 • Giá ngoại thành: 290.000đ/tháng
 • Thanh toán 06th TẶNG 1-2 tháng: 2.094.000đ
 • Thanh toán 12th TẶNG 3-4 tháng: 4.188.000đ
 • Trang bị thêm 03 thiết bị wifi Mesh
 

Đăng ký Internet truyền hình MyTV VNPT

 • MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT
 • Internet từ 80Mbps – 300Mpbs
 • Truyền hình MyTV gói Nâng cao 178 kênh
 • Tặng 02 – 04 tháng sử dụng

Lưu ý:

 • Giá đã bao gồm VAT
 • Truyền hình MyTV trong gói dành cho smart TV, khách hàng sử dụng đầu thu HD: +35.000đ/tháng/gói cước
 • Giảm giá cực rẻ cho Khách hàng tại các vùng ngoại thành HCM: Bình Chánh, Nhà Bè, Hóc Môn, Cần Giờ, Củ Chi
ĐĂNG KÝ NGAY

GÓI CƯỚC INTERNET TRUYỀN HÌNH

 • Truyền hình MyTV Nâng Cao (178 kênh)
 • Giá nội thành: 190.000đ
 • Giá ngoại thành: 175.000đ
 • Thanh toán 06th TẶNG 1-2 tháng: 1.050.000đ
 • Thanh toán 12th TẶNG 3-4 tháng: 2.100.000đ
 
 • Truyền hình MyTV Nâng Cao (178 kênh)
 • Thanh toán 06th TẶNG 1-2 tháng: 1.140.000đ
 • Thanh toán 12th TẶNG 3-4 tháng: 2.280.000đ
 • Giá nội thành: 215.000đ
 • Giá ngoại thành: 190.000đ
 • Truyền hình MyTV Nâng Cao (178 kênh)
 • Giá nội thành: 235.000đ
 • Giá ngoại thành: 220.000đ 
 • Thanh toán 06th TẶNG 1-2 tháng: 1.320.000đ
 • Thanh toán 06th TẶNG 3-2 tháng: 2.640.000đ
 • Truyền hình MyTV Nâng Cao (178 kênh)
 • Giá nội thành: 260.000đ
 • Giá ngoại thành: 220.000đ
 • Thanh toán 06th TẶNG 02 tháng: 1.320.000đ
 • Thanh toán 12th TẶNG 04 tháng: 2.640.000đ
 • Trang bị thêm 01 thiết bị wifi mesh
 

* Gói cước được yêu thích

 • Truyền hình MyTV Nâng Cao (178 kênh)
 • Giá nội thành: 274.000đ
 • Giá ngoại thành: 250.000đ
 • Thanh toán 06th TẶNG 02 tháng: 1.500.000đ
 • Thanh toán 12th TẶNG 04 tháng: 3.000.000đ
 
 • Truyền hình MyTV Nâng Cao (178 kênh)
 • Giá nội thành: 294.000đ
 • Giá ngoại thành: 255.000đ
 • Thanh toán 06th TẶNG 1-2 tháng: 1.530.000đ
 • Thanh toán 12th TẶNG 3-4 tháng: 3.060.000đ
 • Trang bị thêm 02 thiết bị wifi mesh
 
 • Truyền hình MyTV Nâng Cao (178 kênh)
 • Giá nội thành: 305.000đ
 • Giá ngoại thành: 265.000đ
 • Thanh toán 06th TẶNG 1-2 tháng: 1.830.000đ
 • Thanh toán 12th TẶNG 3-4 tháng: 3.660.000đ
 
 • Truyền hình MyTV Nâng Cao (178 kênh)
 • Giá nội thành: 364.000đ
 • Giá ngoại thành: 305.000đ
 • Thanh toán 06th TẶNG 1-2 tháng: 1.830.000đ
 • Thanh toán 12th TẶNG 3-4 tháng: 3.660.000đ
 • Trang bị thêm 03 thiết bị wifi mesh
 
 • Trang bị thêm Camera Indoor & Outdoor
 • Truyền hình MyTV Nâng Cao (178 kênh)
 • Giá nội thành: 289.000đ
 • Giá ngoại thành: 259.000đ
 • Thanh toán 06th TẶNG 02 tháng: 1.734.000đ
 • Thanh toán 12th TẶNG 04 tháng: 3.468.000đ

TRUYỀN HÌNH MYTV VNPT

 • App dành cho Smart TV, Smartphone
 • Đầu thu HD cho TV box
 • TẶNG 02 – 04 tháng sử dụng

GÓI TRUYỀN HÌNH MYTV

Gói truyền hình MyTV NÂNG CAO

 • 177 kênh trong nước & quốc tế (88 HD & 89 SD) – có VTVcab, HTV… và chùm kênh Qnet
 • VOD: kho video không quảng cáo
 • Galaxy cao cấp
 • Giá gói: 55.000đ/th 

(Giá đã bao gồm VAT)

Gói truyền hình MyTV CHUẨN

 • 151 kênh trong nước & quốc tế (67 HD & 84 SD) – có VTVcab, HTV… và một số kênh Qnet
 • VOD: kho video có quảng cáo
 • Galaxy cao cấp vào thứ 7 hàng tuần
 • Giá gói: 40.000đ/th 

(Giá đã bao gồm VAT)

Gói truyền hình MyTV CHUẨN 40K/tháng
Gói Nâng cao Truyền hình MyTV
ĐĂNG KÝ NGAY

Lăp internet truyền hình VNPT từ 80Mbps – 150Mbps tặng data, thoại: HOME CHẤT VNPT

 • Internet từ: 120Mbps – 250Mbps
 • Truyền hình MyTV gói Nâng cao 178+ kênh
 • Tặng data 3GB – 5GB/ngày
 • Tặng thoại nội mạng: 1.5000 phút/tháng
 • Tặng thoại ngoài mạng: 89 phút/tháng
 • Giá gói chỉ từ 259.000đ/tháng (đã bao gồm VAT)
 • Thanh toán 06th tặng 01 tháng
 • Thanh toán 12th tặng 03 tháng
 • Miễn phí lắp đặt
0918.0999.08
HOME CHẤT 1 120Mbps
 • Internet: 120Mbps
 • Truyền hình MyTV Nâng Cao
 • Data chủ nhóm: 5GB/ngày
 • MIỄN PHÍ cước data cho chủ nhóm: Zalo, Youtube, Tiktok, MyTV
 • Thoại nhóm miễn phí: 6 thuê bao (bao gồm chủ nhóm)
 • Giá gói: 224.000đ/tháng
 • Thanh toán 06th TẶNG 01 tháng: 1.344.000đ
 • Thanh toán 12th TẶNG 03 tháng: 1.688.000đ
 • Internet: 120Mbps
 • Truyền hình MyTV Nâng Cao
 • Data chủ nhóm: 3GB/ngày
 • Thoại nội mạng: 1500 phút/tháng
 • Thoại ngoài mạng: 89 phút/tháng
 • MIỄN PHÍ cước data cho chủ nhóm: Zalo, Youtube, Tiktok, MyTV
 • Thoại nhóm miễn phí: 6 thuê bao (bao gồm chủ nhóm)
 • Giá gói: 264.000đ/tháng
 • Thanh toán 06th TẶNG 01 tháng: 1.344.000đ
 • Thanh toán 12th TẶNG 03 tháng: 1.688.000đ
 • Internet: 150Mbps
 • Truyền hình MyTV Nâng Cao
 • Data chủ nhóm: 5GB/ngày
 • MIỄN PHÍ cước data cho chủ nhóm: Zalo, Youtube, Tiktok, MyTV
 • Thoại nhóm miễn phí: 6 thuê bao (bao gồm chủ nhóm)
 • Giá gói: 244.000đ/tháng
 • Thanh toán 06th TẶNG 01 tháng: 1.464.000đ
 • Thanh toán 12th TẶNG 03 tháng: 2.928.000đ
 • Internet: 150Mbps
 • Truyền hình MyTV Nâng Cao
 • Data chủ nhóm: 3GB/ngày
 • Thoại nội mạng: 1500 phút/tháng
 • Thoại ngoài mạng: 89 phút/tháng
 • MIỄN PHÍ cước data cho chủ nhóm: Zalo, Youtube, Tiktok, MyTV
 • Thoại nhóm miễn phí: 6 thuê bao (bao gồm chủ nhóm)
 • Giá gói: 274.000đ/tháng
 • Thanh toán 06th TẶNG 01 tháng: 1.644.000đ
 • Thanh toán 12th TẶNG 03 tháng: 3.288.000đ
 • Internet: 250Mbps
 • Truyền hình MyTV Nâng Cao
 • 01 Mesh
 • Data chủ nhóm: 5GB/ngày
 • MIỄN PHÍ cước data cho chủ nhóm: Zalo, Youtube, Tiktok, MyTV
 • Thoại nhóm miễn phí: 6 thuê bao (bao gồm chủ nhóm)
 • Giá gói: 284.000đ/tháng
 • Thanh toán 06th TẶNG 01 tháng: 1.704.000đ
 • Thanh toán 12th TẶNG 03 tháng: 3.408.000đ
 • Internet: 250Mbps
 • Truyền hình MyTV Nâng Cao
 • Data chủ nhóm: 3GB/ngày
 • Thoại nội mạng: 1500 phút/tháng
 • Thoại ngoài mạng: 89 phút/tháng
 • MIỄN PHÍ cước data cho chủ nhóm: Zalo, Youtube, Tiktok, MyTV
 • Thoại nhóm miễn phí: 6 thuê bao (bao gồm chủ nhóm)
 • Giá gói: 314.000đ/tháng
 • Thanh toán 06th TẶNG 01 tháng: 1.884.000đ
 • Thanh toán 12th TẶNG 03 tháng: 3.768.000đ

Lăp wifi/internet VNPT từ 80Mbps – 100Mbps tặng data, thoại: HOME SÀNH VNPT

 • Internet từ: 120Mbps – 120Mbps
 • Tặng data 3GB – 5GB/ngày
 • Tặng thoại nội mạng: 1.5000 phút/tháng
 • Tặng thoại ngoài mạng: 89 phút/tháng
 • Thanh toán 06th tặng 01 tháng
 • Thanh toán 12th tặng 03 tháng
 • Miễn phí lắp đặt
0918.0999.08

GÓI HOME SÀNH VNPT

HOME SÀNH 1 120Mbps
 • Internet: 120Mbps
 • Data chủ nhóm: 5GB/ngày
 • MIỄN PHÍ cước data cho chủ nhóm: Zalo, Youtube, Tiktok, MyTV
 • Thoại nhóm miễn phí: 6 thuê bao (bao gồm chủ nhóm)
 • Giá gói: 209.000đ/tháng
 • Thanh toán 06th TẶNG 01 tháng: 1.254.000đ
 • Thanh toán 12th TẶNG 03 tháng: 2.508.000đ
 • Internet: 120Mbps
 • Data chủ nhóm: 3GB/ngày
 • Thoại nội mạng: 1500 phút/tháng
 • Thoại ngoài mạng: 89 phút/tháng
 • MIỄN PHÍ cước data cho chủ nhóm: Zalo, Youtube, Tiktok, MyTV
 • Thoại nhóm miễn phí: 6 thuê bao (bao gồm chủ nhóm)
 • Giá gói: 239.000đ/tháng
 • Thanh toán 06th TẶNG 01 tháng: 1.434.000đ
 • Thanh toán 12th TẶNG 03 tháng: 2.868.000đ
 • Internet: 150Mbps
 • Data chủ nhóm: 5GB/ngày
 • MIỄN PHÍ cước data cho chủ nhóm: Zalo, Youtube, Tiktok, MyTV
 • Thoại nhóm miễn phí: 6 thuê bao (bao gồm chủ nhóm)
 • Giá gói: 239.000đ/tháng
 • Thanh toán 06th TẶNG 01 tháng: 1.434.000đ
 • Thanh toán 12th TẶNG 03 tháng: 2.868.000đ
 • Internet: 150Mbps
 • Data chủ nhóm: 3GB/ngày
 • Thoại nội mạng: 1500 phút/tháng
 • Thoại ngoài mạng: 89 phút/tháng
 • MIỄN PHÍ cước data cho chủ nhóm: Zalo, Youtube, Tiktok, MyTV
 • Thoại nhóm miễn phí: 6 thuê bao (bao gồm chủ nhóm)
 • Giá gói: 279.000đ/tháng
 • Thanh toán 06th TẶNG 01 tháng: 1.674.000đ
 • Thanh toán 12th TẶNG 03 tháng: 3.348.000đ

Một số lưu ý khi đăng ký gói HOME SÀNH – CHẤT VNPT

 • Thoại nhóm miễn phí 6 thuê bao (gồm 1 chủ nhóm và 5 thành viên. (Thuê bao Vinaphone)
 • Thuê bao thành viên có thể đăng ký gói D89Y (3GB data/ngày, nội mạng 1500p, ngoài mạng 89p). 
 • Thuê bao chủ nhóm được miễn phí data khi sử dụng các dịch vụ: Zalo, Youtube; Tiktok, MyTV
 • Truyền hình MyTV trong gói dành cho smart TV. TV sử dụng đầu thu HD +35.000đ/tháng

LẮP WIFI TẶNG NGAY 5GB DATA/NGÀY

Lăp wifi/internet VNPT từ 120Mbps – 150Mbps tặng data, thoại: HOME SÀNH VNPT

 • Internet từ: 120Mbps – 150Mbps
 • Tặng data 3GB – 5GB/ngày
 • Tặng thoại nội mạng: 1.5000 phút/tháng
 • Tặng thoại ngoài mạng: 89 phút/tháng
 • Giá gói chỉ từ 209.000đ/tháng (đã bao gồm VAT)
 • Thanh toán 06th tặng 01 tháng
 • Thanh toán 12th tặng 03 tháng
 • Miễn phí lắp đặt
0886.116.116

GÓI CƯỚC

Internet

Tặng 4G

Thoại nội mạng:

Thoại ngoại mạng:

Giá gói 1 tháng:

Giá gói 6 tháng tặng 01 tháng:

Giá gói 12 tháng tặng 03 tháng:

Miễn phí data DV GTGT chủ nhóm

Thoại nhóm miễn phí (5 thành viên)

HOME SÀNH 1

120 Mbps

5GB data/ngày

X

X

209.000đ/tháng

1.254.000đ

2.508.000đ

Zalo/Youtube, Tiktok, MyTV

HOME SÀNH 2

120 Mbps

3GB data/ngày

1.500 phút/tháng

89 phút/tháng

239.000đ/tháng

1.434.000đ

2.868.000đ

Zalo/Youtube, Tiktok, MyTV

HOME SÀNH 3

150 Mbps

5GB data/ngày

X

X

239.000đ/tháng

1.434.000đ

2.868.000đ

Zalo/Youtube, Tiktok, MyTV

HOME SÀNH 4

150 Mbps

3GB data/ngày

1.500 phút/tháng

89 phút/tháng

279.000đ/tháng

1.674.000đ

3.348.000đ

Zalo/Youtube, Tiktok, MyTV

Lăp internet truyền hình VNPT từ 80Mbps – 150Mbps tặng data, thoại: HOME CHẤT VNPT

 • Internet từ: 120Mbps – 250Mbps
 • Truyền hình MyTV gói Nâng cao 178+ kênh
 • Tặng data 3GB – 5GB/ngày
 • Tặng thoại nội mạng: 1.5000 phút/tháng
 • Tặng thoại ngoài mạng: 89 phút/tháng
 • Thanh toán 06th tặng 01 tháng
 • Thanh toán 12th tặng 03 tháng
 • Miễn phí lắp đặt
 • Internet: 120Mbps
 • Truyền hình MyTV Nâng Cao
 • Data chủ nhóm: 5GB/ngày
 • MIỄN PHÍ cước data cho chủ nhóm: Zalo, Youtube, Tiktok, MyTV
 • Thoại nhóm miễn phí: 6 thuê bao (bao gồm chủ nhóm)
 • Giá gói: 224.000đ/tháng
 • Thanh toán 06th TẶNG 01 tháng: 1.344.000đ
 • Thanh toán 12th TẶNG 03 tháng: 1.688.000đ
 • Internet: 120Mbps
 • Truyền hình MyTV Nâng Cao
 • Data chủ nhóm: 3GB/ngày
 • Thoại nội mạng: 1500 phút/tháng
 • Thoại ngoài mạng: 89 phút/tháng
 • MIỄN PHÍ cước data cho chủ nhóm: Zalo, Youtube, Tiktok, MyTV
 • Thoại nhóm miễn phí: 6 thuê bao (bao gồm chủ nhóm)
 • Giá gói: 264.000đ/tháng
 • Thanh toán 06th TẶNG 01 tháng: 1.344.000đ
 • Thanh toán 12th TẶNG 03 tháng: 1.688.000đ
 • Internet: 150Mbps
 • Truyền hình MyTV Nâng Cao
 • Data chủ nhóm: 5GB/ngày
 • MIỄN PHÍ cước data cho chủ nhóm: Zalo, Youtube, Tiktok, MyTV
 • Thoại nhóm miễn phí: 6 thuê bao (bao gồm chủ nhóm)
 • Giá gói: 244.000đ/tháng
 • Thanh toán 06th TẶNG 01 tháng: 1.464.000đ
 • Thanh toán 12th TẶNG 03 tháng: 2.928.000đ

* Gói cước được yêu thích

 • Internet: 150Mbps
 • Truyền hình MyTV Nâng Cao
 • Data chủ nhóm: 3GB/ngày
 • Thoại nội mạng: 1500 phút/tháng
 • Thoại ngoài mạng: 89 phút/tháng
 • MIỄN PHÍ cước data cho chủ nhóm: Zalo, Youtube, Tiktok, MyTV
 • Thoại nhóm miễn phí: 6 thuê bao (bao gồm chủ nhóm)
 • Giá gói: 274.000đ/tháng
 • Thanh toán 06th TẶNG 01 tháng: 1.644.000đ
 • Thanh toán 12th TẶNG 03 tháng: 3.288.000đ
 • Internet: 250Mbps
 • Truyền hình MyTV Nâng Cao
 • 01 Mesh
 • Data chủ nhóm: 5GB/ngày
 • MIỄN PHÍ cước data cho chủ nhóm: Zalo, Youtube, Tiktok, MyTV
 • Thoại nhóm miễn phí: 6 thuê bao (bao gồm chủ nhóm)
 • Giá gói: 284.000đ/tháng
 • Thanh toán 06th TẶNG 01 tháng: 1.704.000đ
 • Thanh toán 12th TẶNG 03 tháng: 3.408.000đ
 • Internet: 250Mbps
 • Truyền hình MyTV Nâng Cao
 • Data chủ nhóm: 3GB/ngày
 • Thoại nội mạng: 1500 phút/tháng
 • Thoại ngoài mạng: 89 phút/tháng
 • MIỄN PHÍ cước data cho chủ nhóm: Zalo, Youtube, Tiktok, MyTV
 • Thoại nhóm miễn phí: 6 thuê bao (bao gồm chủ nhóm)
 • Giá gói: 314.000đ/tháng
 • Thanh toán 06th TẶNG 01 tháng: 1.884.000đ
 • Thanh toán 12th TẶNG 03 tháng: 3.768.000đ
0886.116.116

Một số lưu ý khi đăng ký gói HOME SÀNH – CHẤT VNPT

 • Thoại nhóm miễn phí 6 thuê bao (gồm 1 chủ nhóm và 5 thành viên. (Thuê bao Vinaphone)
 • Thuê bao thành viên có thể đăng ký gói D89Y (3GB data/ngày, nội mạng 1500p, ngoài mạng 89p). 
 • Thuê bao chủ nhóm được miễn phí data khi sử dụng các dịch vụ: Zalo, Youtube; Tiktok, MyTV
 • Truyền hình MyTV trong gói dành cho smart TV. TV sử dụng đầu thu HD +35.000đ/tháng

INTERNET CÁP QUANG DOANH NGHIỆP

Ưu đãi đăng ký Internet cáp quang cho doanh nghiệp

 • Giảm ngay đến 40% cước đăng ký gói Fiber (kèm IMS)
 • Miễn phí lắp đặt
 • Thanh toán 06th TẶNG 01 tháng sử dụng
 • Thanh toán 12th TẶNG 03 tháng sử dụng
 • Trang bị modem 2 băng tần

 

Lưu ý:

 • GIẢM 30-40% CƯỚC áp dụng gói Fiber
 • Lắp kèm IMS (điện thoại cố định)
 • Giá line/IMS: 250.000đ/tháng
 • Phí duy trì IMS: 22.000đ/tháng
 • Thuê thêm IP tĩnh: 200.000đ/IP
 • Thuê thêm thiết bị mesh: 30.000đ/th
 • Bảng Giá đã bao gồm VAT

Gói Internet doanh nghiệp giá rẻ

FiberIoT50 80Mbps
 • Tốc độ: 80Mbps
 • IP động
 • Giá gói: 220.000đ
 • Tốc độ: 100Mbps
 • Ckqt tối đa: 12
 • IP động
 • Giá gói: 286.000đ
 • Tốc độ: 150Mbps
 • Ckqt tối đa: 12
 • IP động
 • Giá gói: 352.000đ
 • Tốc độ: 200Mbps
 • Ckqt tối đa: 15
 • IP động
 • Giá gói: 462.000đ

* Gói cước được yêu thích

 • Tốc độ: 240Mbps
 • Ckqt tối đa: 16
 • IP động
 • Giá gói: 550.000đ
 • Tốc độ: 300Mbps
 • Ckqt tối đa: 20
 • IP tĩnh
 • Giá gói: 990.000đ
 • Tốc độ: 400Mbps
 • Ckqt tối đa: 24
 • IP tĩnh
 • Giá gói: 1.760.000đ
 • Tốc độ: 600Mbps
 • Ckqt tối đa: 30
 • IP tĩnh
 • Giá gói: 5.500.000đ
 • Tốc độ: 1000Mbps
 • Ckqt tối đa: 45
 • IP tĩnh
 • Giá gói: 16.500.000đ

Gói Internet Doanh nghiệp tốc độ cao Fiber - 40%

Thanh toán 06th TẶNG 1 THÁNG – Thanh toán 12th TẶNG 3 THÁNG

Gói Internet Doanh nghiệp IP động

Fiber50+ (IP động) 80Mbps
 • Tốc độ: 80Mbps
 • Ckqt tối thiểu: 768 Kbps
 • IP động
 • Giá gói: 330.000đ ⇒ 274.500đ
 • Tốc độ: 100Mbps
 • Ckqt tối thiểu: 1 Mbps
 • IP động
 • Giá gói:  396.000đ ⇒ 297.000đ
 • Tốc độ: 100Mbps
 • Ckqt tối thiểu: 1.5 Mbps
 • IP động
 • Giá gói: 660.000đ ⇒ 495.000đ
 • Tốc độ: 120Mbps
 • Ckqt tối thiểu: 1.5 Mbps
 • IP động
 • Giá gói: 792.000đ ⇒ 475.200đ
 • Tốc độ: 150Mbps
 • Ckqt tối thiểu: 2 Mbps
 • IP động
 • Giá gói: 1.320.000đ ⇒ 792.000đ
 • Tốc độ: 200Mbps
 • Ckqt tối thiểu: 4 Mbps
 • IP động
 • Giá gói: 3.300.000đ ⇒ 1.980.000đ

Gói Internet Doanh nghiệp IP tĩnh

Fiber80+ (IP tĩnh) 120Mbps
 • Tốc độ: 120Mbps
 • Ckqt tối thiểu: 3 Mbps
 • IP tĩnh
 • Giá gói: 1.650.000đ ⇒ 990.000đ
 • Tốc độ: 150Mbps
 • Ckqt tối thiểu: 4 Mbps
 • IP tĩnh
 • Giá gói: 2.750.000đ ⇒ 1.650.000đ
 • Tốc độ: 150Mbps
 • Ckqt tối thiểu: 6 Mbps
 • IP tĩnh
 • Giá gói: 4.400.000đ ⇒ 2.640.000đ
 • Tốc độ: 200Mbps
 • Ckqt tối thiểu: 6 Mbps
 • IP tĩnh
 • Giá gói: 8.800.000đ ⇒ 5.280.000đ

Gói cước Doanh nghiệp lớn

Fiber150VIP+ (IP tĩnh) 200Mbps
 • Tốc độ: 200Mbps
 • Ckqt tối thiểu: 9 Mbps
 • IP tĩnh
 • Giá gói: 11.000.000đ ⇒ 6.600.000đ
 • Tốc độ: 300Mbps
 • Ckqt tối thiểu: 5 Mbps
 • IP tĩnh
 • Giá gói: 6.600.000đ ⇒ 3.960.000đ
 • Tốc độ: 300Mbps
 • Ckqt tối thiểu: 8 Mbps
 • IP tĩnh
 • Giá gói: 12.100.000đ ⇒ 7.260.000đ
 • Tốc độ: 300Mbps
 • Ckqt tối thiểu: 10 Mbps
 • IP tĩnh
 • Giá gói: 16.500.000đ ⇒ 9.900.000đ
 • Tốc độ: 400Mbps
 • Ckqt tối thiểu: 8 Mbps
 • IP tĩnh
 • Giá gói: 13.200.000đ ⇒ 7.920.000đ

Gói cước Doanh nghiệp siêu lớn

Fiber300+ (IP tĩnh) 400Mbps
 • Tốc độ: 400Mbps
 • Ckqt tối thiểu: 12 Mbps
 • IP tĩnh
 • Giá gói: 16.500.000đ ⇒ 9.900.000
 • Tốc độ: 400Mbps
 • Ckqt tối thiểu: 15 Mbps
 • IP tĩnh
 • Giá gói: 22.000.000đ ⇒ 13.200.000đ
 • Tốc độ: 600Mbps
 • Ckqt tối thiểu: 10 Mbps
 • IP tĩnh
 • Giá gói: 19.800.000đ ⇒ 11.880.000đ
 • Tốc độ: 600Mbps
 • Ckqt tối thiểu: 18 Mbps
 • IP tĩnh
 • Giá gói: 27.500.000đ ⇒ 16.500.000đ
 • Tốc độ: 600Mbps
 • Ckqt tối thiểu: 25 Mbps
 • IP tĩnh
 • Giá gói: 33.000.000đ ⇒ 19.800.000đ

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ  Gói internet truyền hình VNPT Home Fim mới nhất