Nhóm gói tích hợp SME cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ

SME Basic 1

Gói cước tích hợp SME Basic 1 dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của VNPT

1.287.000 đồng

VNPT CA (SHA 256 – 2048 bit) hoặc SmartCA (Cơ bản)
VNPT BHXH – VAN10
VNPT Invoice – UD50

Chi tiết gói cước

SME Basic 2

Gói cước tích hợp SME Basic 2 dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của VNPT

2.937.000 đồng

VNPT CA (SHA 256 – 2048 bit) hoặc SmartCA (Cơ bản)
VNPT BHXH – VAN100
VNPT Invoice – HD 1.000 NEW

Chi tiết gói cước

SME Smart 1

Gói cước tích hợp SME Smart 1 dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của VNPT

8.250.000 đồng

VNPT CA (SHA 256 – 2048 bit) hoặc
SmartCA (Nâng cao)
FiberVNN – Fiber36+ (40 Mbps)
VNPT BHXH – VAN100
VNPT Invoice – HD 300 NEW
VNPT VCC – 1 Hotline + 3 máy lẻ

Chi tiết gói cước

SME Smart 2

Gói cước tích hợp SME Smart 2 dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của VNPT

8.657.000 đồng

VNPT CA (SHA 256 – 2048 bit) hoặc
SmartCA (Nâng cao)
FiberVNN – Fiber36+ (40 Mbps)
VNPT BHXH – VAN100
VNPT Invoice – HD 1.000 NEW
VNPT VCC – 1 Hotline + 3 máy lẻ

Chi tiết gói cước

SME +

Gói cước tích hợp SME + dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của VNPT

4.037.000 đồng

VNPT CA (SHA 256 – 2048 bit) hoặc
SmartCA (Cơ bản)
FiberVNN – Fiber36+ (40 Mbps)
VNPT BHXH – VAN100
VNPT Invoice – HD 1.000 NEW

Chi tiết gói cước

SME NEW

Gói cước tích hợp SME NEW dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của VNPT

3.300.000 đồng

VNPT CA (SHA 256 – 2048 bit) hoặc
SmartCA (Cơ bản)
FiberVNN – Fiber36+ (40 Mbps)
VNPT BHXH – VAN100
VNPT Invoice – UD200

Chi tiết gói cước

Nhóm gói dịch vụ tích hợp cho Doanh nghiệp theo Ngành nghề

F – Pharmacy

Gói giải pháp phần mềm quản lý nhà thuốc VNPT Pharmacy

3.575.000 đồng
tiết kiệm 397.000 đồng

FiberVNN – Fiber36+ 36Mbps 12 tháng
VNPT Pharmacy – 12 tháng
(Gói Phần mềm Quản lý nhà thuốc)

Chi tiết gói cước

F – ORM

Gói Giải pháp và phần mềm quản lý lưu trú khách sạn VNPT ORM

5.500.000 đồng
tiết kiệm 1.034.000 đồng

FiberVNN – Fiber60Eco+ 60Mbps 12 tháng
VNPT ORM – 12 tháng
(Gói phần mềm Quản lý lưu trú)

Chi tiết gói cước
Giảm giá!
1.034.000
Giảm giá!
3.575.000
Giảm giá!
3.300.000
Giảm giá!
5.940.000
Giảm giá!
13.750.000
Giảm giá!
9.900.000
Giảm giá!
1.760.000
Giảm giá!
880.000
Giảm giá!
3.112.000
Giảm giá!
2.190.000
Giảm giá!
1.273.000