Nhóm gói tích hợp SME cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ

SME Basic 1

Gói cước tích hợp SME Basic 1 dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của VNPT

1.287.000 đồng

VNPT CA (SHA 256 – 2048 bit) hoặc SmartCA (Cơ bản)
VNPT BHXH – VAN10
VNPT Invoice – UD50

Chi tiết gói cước

SME Basic 2

Gói cước tích hợp SME Basic 2 dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của VNPT

2.937.000 đồng

VNPT CA (SHA 256 – 2048 bit) hoặc SmartCA (Cơ bản)
VNPT BHXH – VAN100
VNPT Invoice – HD 1.000 NEW

Chi tiết gói cước

SME Smart 1

Gói cước tích hợp SME Smart 1 dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của VNPT

8.250.000 đồng

VNPT CA (SHA 256 – 2048 bit) hoặc
SmartCA (Nâng cao)
FiberVNN – Fiber36+ (40 Mbps)
VNPT BHXH – VAN100
VNPT Invoice – HD 300 NEW
VNPT VCC – 1 Hotline + 3 máy lẻ

Chi tiết gói cước

SME Smart 2

Gói cước tích hợp SME Smart 2 dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của VNPT

8.657.000 đồng

VNPT CA (SHA 256 – 2048 bit) hoặc
SmartCA (Nâng cao)
FiberVNN – Fiber36+ (40 Mbps)
VNPT BHXH – VAN100
VNPT Invoice – HD 1.000 NEW
VNPT VCC – 1 Hotline + 3 máy lẻ

Chi tiết gói cước

SME +

Gói cước tích hợp SME + dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của VNPT

4.037.000 đồng

VNPT CA (SHA 256 – 2048 bit) hoặc
SmartCA (Cơ bản)
FiberVNN – Fiber36+ (40 Mbps)
VNPT BHXH – VAN100
VNPT Invoice – HD 1.000 NEW

Chi tiết gói cước

SME NEW

Gói cước tích hợp SME NEW dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của VNPT

3.300.000 đồng

VNPT CA (SHA 256 – 2048 bit) hoặc
SmartCA (Cơ bản)
FiberVNN – Fiber36+ (40 Mbps)
VNPT BHXH – VAN100
VNPT Invoice – UD200

Chi tiết gói cước

Nhóm gói dịch vụ tích hợp cho Doanh nghiệp theo Ngành nghề

F – Pharmacy

Gói giải pháp phần mềm quản lý nhà thuốc VNPT Pharmacy

3.575.000 đồng
tiết kiệm 397.000 đồng

FiberVNN – Fiber36+ 36Mbps 12 tháng
VNPT Pharmacy – 12 tháng
(Gói Phần mềm Quản lý nhà thuốc)

Chi tiết gói cước

F – ORM

Gói Giải pháp và phần mềm quản lý lưu trú khách sạn VNPT ORM

5.500.000 đồng
tiết kiệm 1.034.000 đồng

FiberVNN – Fiber60Eco+ 60Mbps 12 tháng
VNPT ORM – 12 tháng
(Gói phần mềm Quản lý lưu trú)

Chi tiết gói cước
Giảm giá!
Original price was: 5.500.000₫.Current price is: 1.034.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 3.972.000₫.Current price is: 3.575.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 4.815.000₫.Current price is: 3.300.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 7.862.000₫.Current price is: 5.940.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 18.875.200₫.Current price is: 13.750.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 13.386.200₫.Current price is: 9.900.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 3.110.000₫.Current price is: 1.760.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 2.043.000₫.Current price is: 880.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 5.865.333₫.Current price is: 3.112.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 4.199.249₫.Current price is: 2.190.000₫.
Giảm giá!
Original price was: 2.591.501₫.Current price is: 1.273.000₫.