Nhóm gói tích hợp SME cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ

SME Basic 1

Gói cước tích hợp SME Basic 1 dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của VNPT

880.000 đồng
tiết kiệm 1.163.000 đồng

VNPT CA – OID Standard 12 tháng
VNPT BHXH – VAN10 12 tháng
VNPT Invoice – UD 200

Chi tiết gói cước

SME Basic 2

Gói cước tích hợp SME Basic 2 dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của VNPT

1.760.000 đồng
tiết kiệm 1.350.000 đồng

VNPT CA – OID Standard 12 tháng
VNPT BHXH – VAN100 18 tháng
VNPT Invoice – HD 1000 + UD 200

Chi tiết gói cước

SME Smart 1

Gói cước tích hợp SME Smart 1 dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của VNPT

9.900.000 đồng
tiết kiệm 3.486.200 đồng

VNPT BHXH – VAN10 12 tháng
VNPT CA – OID Standard 12 tháng

VNPT Invoice – HD 300 + UD 200
SMS Brandname – 500 SMS VinaPhone
VNPT VCC – 1 Hotline + 3 máy lẻ 12 tháng
FiberVNN – Fiber60Eco+ 60Mbps 12 tháng

Chi tiết gói cước

SME Smart 2

Gói cước tích hợp SME Smart 2 dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của VNPT

13.750.000 đồng
tiết kiệm 5.125.200 đồng

VNPT BHXH – VAN100 12 tháng
VNPT CA – OID Standard 12 tháng

VNPT Invoice – HD 1.000 + UD 200
SMS Brandname – 500 SMS VinaPhone
VNPT VCC – 1 Hotline + 3 máy lẻ 12 tháng
FiberVNN – Fiber80Eco+ 80Mbps 12 tháng

Chi tiết gói cước

SME +

Gói cước tích hợp SME + dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của VNPT

5.940.000 đồng
tiết kiệm 1.922.000 đồng

VNPT BHXH – VAN100 18 tháng
VNPT CA – OID Standard 12 tháng

VNPT Invoice – HD 1000 + UD 200
FiberVNN – Fiber60Eco+ 60Mbps 12 tháng

Chi tiết gói cước

SME NEW

Gói cước tích hợp SME NEW dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của VNPT

3.300.000 đồng
tiết kiệm 1.515.000 đồng

VNPT BHXH – VAN10 12 tháng
VNPT CA – OID Standard 12 tháng

VNPT Invoice – UD 200
FiberVNN – Fiber36+ 36Mbps 12 tháng

Chi tiết gói cước

Nhóm gói dịch vụ tích hợp cho Doanh nghiệp theo Ngành nghề

F – Pharmacy

Gói giải pháp phần mềm quản lý nhà thuốc VNPT Pharmacy

3.575.000 đồng
tiết kiệm 397.000 đồng

FiberVNN – Fiber36+ 36Mbps 12 tháng
VNPT Pharmacy – 12 tháng
(Gói Phần mềm Quản lý nhà thuốc)

Chi tiết gói cước

F – ORM

Gói Giải pháp và phần mềm quản lý lưu trú khách sạn VNPT ORM

5.500.000 đồng
tiết kiệm 1.034.000 đồng

FiberVNN – Fiber60Eco+ 60Mbps 12 tháng
VNPT ORM – 12 tháng
(Gói phần mềm Quản lý lưu trú)

Chi tiết gói cước
Giảm giá!
1.034.000
Giảm giá!
Giảm giá!
3.300.000
Giảm giá!
5.940.000
Giảm giá!
13.750.000
Giảm giá!
9.900.000
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
3.112.000
Giảm giá!
2.190.000
Giảm giá!
1.273.000