Hiển thị 1–12 của 21 kết quả

VNPT cung cấp cho doanh nghiệp các gói cước internet cáp quang tốc độ cao, có IP tĩnh, có cam kết tốc độ quốc tế tối thiểu với tốc độ kết nối cơ bản từ 36Mbps đến 500Mbps

Internet cáp quang FiberVNN doanh nghiệp

Fiber100+

2.200.000

Internet cáp quang FiberVNN doanh nghiệp

Fiber100Eco+

1.056.000

Internet cáp quang FiberVNN doanh nghiệp

Fiber100Vip+

3.520.000

Internet cáp quang FiberVNN doanh nghiệp

Fiber150+

7.040.000

Internet cáp quang FiberVNN doanh nghiệp

Fiber150Eco+

2.640.000

Internet cáp quang FiberVNN doanh nghiệp

Fiber150Vip+

8.800.000

Internet cáp quang FiberVNN doanh nghiệp

Fiber200+

9.680.000

Internet cáp quang FiberVNN doanh nghiệp

Fiber200Eco+

5.280.000

Internet cáp quang FiberVNN doanh nghiệp

Fiber200Vip+

13.200.000

Internet cáp quang FiberVNN doanh nghiệp

Fiber300+

13.200.000

Internet cáp quang FiberVNN doanh nghiệp

Fiber300Eco+

10.560.000

Internet cáp quang FiberVNN doanh nghiệp

Fiber300Vip+

17.600.000