Hiển thị tất cả 7 kết quả

Gói cước Văn phòng Data của VNPT VinaPhone cung cấp gói tích hợp đa dịch vụ cho nhu cầu làm việc của doanh nghiệp bao gồm: internet cáp quang FiberVNN, gọi thoại nhóm, data 3G/4G chia sẻ nhóm, truyền hình MyTV NET, SMS Brandname.

Giảm giá!

Gói cước Văn phòng Data

VP0

197.400
Giảm giá!

Gói cước Văn phòng Data

VP10

645.120
Giảm giá!

Gói cước Văn phòng Data

VP15

922.320
Giảm giá!

Gói cước Văn phòng Data

VP20

1.065.120
Giảm giá!

Gói cước Văn phòng Data

VP3

250.320
Giảm giá!

Gói cước Văn phòng Data

VP30

1.638.000
Giảm giá!

Gói cước Văn phòng Data

VP5

477.120