Gói 4G Vinaphone Không Giới Hạn Max100

100.000

  • Data: 1Gb/ngày
  • Thời hạn sử dụng: 30 ngày

(Ngừng đăng ký mới từ 15/6/2023)

ĐĂNG KÝ NGAY

  • Data hết tốc độ cao trong ngày HẠ BĂNG THÔNG. Tiếp tục sử dụng data với tốc độ thấp hơn, không mất phí vượt gói.
  • Có thể đăng ký các gói data thêm: D5, D7