DIGI249

249.000

  • Data: 4GB/ngày
  • Thoại nội mạng: 1.500 phút/tháng
  • Thoại ngoài mạng: 100 phút/tháng
  • Truyền hình MyTV gói Nâng Cao 169 kênh SD & HD sử dụng Smart-phone và Tivi.
  • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Danh mục: Từ khóa: ,