Gói 4G Vinaphone Theo Ngày D15

15.000

  • Data: 5Gb
  • Thời hạn sử dụng: 24h

ĐĂNG KÝ NGAY

  • Data hết tốc độ cao trở về gói đang sử dụng hoặc gói M0 (có tính cước)
  • Có thể đăng ký các gói data thêm: D5, D7