Gói Data Roaming Vinaphone R1 Siêu Tiết Kiệm

50.000

  • Data: 50MB
  • Thời hạn sử dụng: 30 ngày

Tin nhắn đăng ký:

  • DK R1 gởi 9123
  • Hoặc quay số:*091*80#OK
  • Đăng ký chuyển vùng quốc tế: DK CVQT gửi 9123