Gói Data Roaming Vinaphone R10 Siêu Tiết Kiệm

500.000

  • Data: 1.500MB
  • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Tin nhắn đăng ký:

  • DK R10 gởi 9123
  • Hoặc quay số:*091*83#OK
  • Đăng ký chuyển vùng quốc tế: DK CVQT gửi 9123