Gói Data Roaming Vinaphone R3 Siêu Tiết Kiệm

100.000

  • Data: 200MB
  • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Tin nhắn đăng ký:

  • DK R3 gởi 9123
  • Hoặc quay số:*091*82#OK
  • Đăng ký chuyển vùng quốc tế: DK CVQT gửi 9123