Gói Data Roaming Vinaphone R500 2Gb Giá Rẻ

500.000

  • Data: 2GB
  • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Tin nhắn đăng ký:

  • DK R500 gởi 9123
  • Hoặc quay số:*091*141#OK
  • Đăng ký chuyển vùng quốc tế: DK CVQT gửi 9123