Gói Roaming Vinaphone Data Thoại RC15

500.000

  • 500MB data + 10 SMS
  • 5 phút gọi tại nước đang roaming.
  • 20 phút gọi Quốc tế + về Việt Nam
  • 10 phút nhận cuộc gọi
  • Thời gian sử dụng: 15 ngày

Tin nhắn đăng ký:

  • DK RC15 gởi 9123
  • Hoặc quay số:*091*187#OK
  • Đăng ký chuyển vùng quốc tế: DK CVQT gửi 9123