Gói Roaming Vinaphone Data Thoại RC3

100.000

  • 50MB data
  • 7 phút gọi Quốc tế + về Việt Nam
  • 2 phút nhận cuộc gọi
  • Thời gian sử dụng: 3 ngày

Tin nhắn đăng ký:

  • DK RC3 gởi 9123
  • Hoặc quay số:*091*185#OK
  • Đăng ký chuyển vùng quốc tế: DK CVQT gửi 9123