Gói Roaming Vinaphone Data Thoại RC30

1.000.000

  • 1GB data + 30 SMS
  • 5 phút gọi tại nước đang roaming.
  • 30 phút gọi Quốc tế + về Việt Nam
  • 30 phút nhận cuộc gọi
  • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Tin nhắn đăng ký:

  • DK RC30 gởi 9123
  • Hoặc quay số:*091*188#OK
  • Đăng ký chuyển vùng quốc tế: DK CVQT gửi 9123