Gói Roaming Vinaphone Data Thoại RC60

2.000.000

  • 2.5GB data + 50 SMS
  • 10 phút gọi tại nước đang roaming.
  • 60 phút gọi Quốc tế + về Việt Nam
  • 50 phút nhận cuộc gọi
  • Thời gian sử dụng: 60 ngày

Tin nhắn đăng ký:

  • DK RC60 gởi 9123
  • Hoặc quay số:*091*188#OK
  • Đăng ký chuyển vùng quốc tế: DK CVQT gửi 9123