Gói Roaming Vinaphone Data Thoại RC7

300.000

  • 250MB data + 5 SMS
  • 5 phút gọi tại nước đang roaming.
  • 15 phút gọi Quốc tế + về Việt Nam
  • 5 phút nhận cuộc gọi
  • Thời gian sử dụng : 7 ngày

Tin nhắn đăng ký:

  • DK RC7 gởi 9123
  • Hoặc quay số:*091*186#OK
  • Đăng ký chuyển vùng quốc tế: DK CVQT gửi 9123