F ORM

1.034.000

Gói dịch vụ tích hợp cho khách sạn

Gói cước F ORM bao gồm các dịch vụ VT-CNTT và giải pháp cho khách sạn

FiberVNN – Fiber60Eco+ 60Mbps 12 tháng
VNPT ORM – 12 tháng
(Gói phần mềm Quản lý lưu trú)