SME Basic 1

880.000

Gói cước tích hợp SME dành cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Gói cước bao gồm các dịch vụ cơ bản cho doanh nghiệp

VNPT CA – OID Standard 12 tháng
VNPT BHXH – VAN10 12 tháng
VNPT Invoice – UD200