SME Smart 2

13.750.000

Gói cước tích hợp SME duy nhất trên thị trường dành cho Doanh nghiệp

Gói cước SME Smart 2 bao gồm các dịch vụ VT-CNTT cho doanh nghiệp

VNPT BHXH – VAN100 12 tháng
VNPT CA – OID Standard 12 tháng
VNPT Invoice – HD 1.000 + UD 200
SMS Brandname – 500 SMS VinaPhone
VNPT VCC – 1 Hotline + 3 máy lẻ 12 tháng
FiberVNN – Fiber80Eco+ 80Mbps 12 tháng