Fiber100+

2.200.000

Tốc độ internet cáp quang: 100 Mbps
Cam kết quốc tế tối thiểu: 4 Mbps
Miễn phí 1 IP WAN tĩnh

  • Giá hàng tháng: 2.750.000
  • Gói trả trước 7 tháng: 16.500.000
  • Gói trả trước 15 tháng: 33.000.000