Fiber100Eco+

1.056.000

Tốc độ internet cáp quang: 100 Mbps
Cam kết quốc tế tối thiểu: 2 Mbps
Miễn phí 1 IP LAN tĩnh

  • Giá hàng tháng: 1.320.000
  • Gói trả trước 7 tháng: 7.920.000
  • Gói trả trước 15 tháng: 15.840.000