Fiber150+

7.040.000

Tốc độ internet cáp quang: 150 Mbps
Cam kết quốc tế tối thiểu: 6 Mbps
Miễn phí 1 IP WAN tĩnh + Block 8 IP LAN tĩnh

  • Giá hàng tháng: 8.800.000
  • Gói trả trước 7 tháng: 52.800.000
  • Gói trả trước 15 tháng: 105.600.000