Fiber150Eco+

2.640.000

Tốc độ internet cáp quang: 150 Mbps
Cam kết quốc tế tối thiểu: 4 Mbps
Miễn phí 1 IP LAN tĩnh

  • Giá hàng tháng: 3.300.000
  • Gói trả trước 7 tháng: 19.800.000
  • Gói trả trước 15 tháng: 39.600.000