Fiber150Vip+

8.800.000

Tốc độ internet cáp quang: 150 Mbps
Cam kết quốc tế tối thiểu: 9 Mbps
Miễn phí 1 IP WAN tĩnh + Block 8 IP LAN tĩnh

  • Giá hàng tháng: 11.000.000
  • Gói trả trước 7 tháng: 66.000.000
  • Gói trả trước 15 tháng: 132.000.000