Fiber200+

9.680.000

Tốc độ internet cáp quang: 200 Mbps
Cam kết quốc tế tối thiểu: 8 Mbps
Miễn phí 1 IP WAN tĩnh + Block 8 IP LAN tĩnh

  • Giá hàng tháng: 12.100.000
  • Gói trả trước 7 tháng: 72.600.000
  • Gói trả trước 15 tháng: 145.200.000