Fiber200Eco+

5.280.000

Tốc độ internet cáp quang: 200 Mbps
Cam kết quốc tế tối thiểu: 5 Mbps
Miễn phí 1 IP WAN tĩnh

  • Giá hàng tháng: 6.600.000
  • Gói trả trước 7 tháng: 39.600.000
  • Gói trả trước 15 tháng: 79.200.000