Fiber300+

13.200.000

Tốc độ internet cáp quang: 300 Mbps
Cam kết quốc tế tối thiểu: 12 Mbps
Miễn phí 1 IP WAN tĩnh + Block 8 IP LAN tĩnh

  • Giá hàng tháng: 16.500.000
  • Gói trả trước 7 tháng: 99.000.000
  • Gói trả trước 15 tháng: 198.000.000