Fiber300Eco+

10.560.000

Tốc độ internet cáp quang: 300 Mbps
Cam kết quốc tế tối thiểu: 8 Mbps
Miễn phí 1 IP WAN tĩnh

  • Giá hàng tháng: 13.200.000
  • Gói trả trước 7 tháng: 79.200.000
  • Gói trả trước 15 tháng: 158.400.000