Fiber300Vip+

17.600.000

Tốc độ internet cáp quang: 300 Mbps
Cam kết quốc tế tối thiểu: 15 Mbps
Miễn phí 1 IP WAN tĩnh + Block 16 IP LAN tĩnh

  • Giá hàng tháng: 22.000.000
  • Gói trả trước 7 tháng: 132.000.000
  • Gói trả trước 15 tháng: 264.000.000