Fiber36+

184.800

Tốc độ internet cáp quang: 36 Mbps
Cam kết quốc tế tối thiểu: 512 Kbps

  • Giá hàng tháng: 231.000
  • Gói trả trước 7 tháng: 1.386.000
  • Gói trả trước 15 tháng: 2.772.000