Fiber50+

264.000

Tốc độ internet cáp quang: 50 Mbps
Cam kết quốc tế tối thiểu: 768 Kbps

  • Giá hàng tháng: 330.000
  • Gói trả trước 7 tháng: 1.980.000
  • Gói trả trước 15 tháng: 3.960.000