Fiber500+

16.500.000

  • Tốc độ internet cáp quang: 600 Mbps
  • Cam kết quốc tế tối thiểu: 18 Mbps
  • Miễn phí 1 IP WAN tĩnh + Block 16 IP LAN tĩnh