Fiber500Eco+

15.840.000

Tốc độ internet cáp quang: 500 Mbps
Cam kết quốc tế tối thiểu: 10 Mbps
Miễn phí 1 IP WAN tĩnh + Block 8 IP LAN tĩnh

  • Giá hàng tháng: 19.800.000
  • Gói trả trước 7 tháng: 118.800.000
  • Gói trả trước 15 tháng: 237.600.000