Fiber500Vip+

26.400.000

Tốc độ internet cáp quang: 500 Mbps
Cam kết quốc tế tối thiểu: 25 Mbps
Miễn phí 1 IP WAN tĩnh + Block 16 IP LAN tĩnh

  • Giá hàng tháng: 33.000.000
  • Gói trả trước 7 tháng: 198.000.000
  • Gói trả trước 15 tháng: 396.000.000