Fiber60+

528.000

Tốc độ internet cáp quang: 60 Mbps
Cam kết quốc tế tối thiểu: 1.5 Mbps
Miễn phí 1 IP LAN tĩnh

  • Giá hàng tháng: 660.000
  • Gói trả trước 7 tháng: 3.960.000
  • Gói trả trước 15 tháng: 7.920.000