Fiber60Eco+

316.800

Tốc độ internet cáp quang: 60 Mbps
Cam kết quốc tế tối thiểu: 1 Mbps

  • Giá hàng tháng: 396.000
  • Gói trả trước 7 tháng: 2.376.000
  • Gói trả trước 15 tháng: 4.752.000