Fiber80+

1.320.000

Tốc độ internet cáp quang: 80 Mbps
Cam kết quốc tế tối thiểu: 3 Mbps
Miễn phí 1 IP WAN tĩnh

  • Giá hàng tháng: 1.650.000
  • Gói trả trước 7 tháng: 9.900.000
  • Gói trả trước 15 tháng: 19.800.000