Fiber80Eco+

633.600

Tốc độ internet cáp quang: 80 Mbps
Cam kết quốc tế tối thiểu: 1.5 Mbps
Miễn phí 1 IP LAN tĩnh

  • Giá hàng tháng: 792.000
  • Gói trả trước 7 tháng: 4.752.000
  • Gói trả trước 15 tháng: 9.504.000