Home Chất 3 VNPT

244.000

Ngừng đăng ký mới từ 01/10/2023

  • Tốc độ internet: 200Mbps
  • Truyền hình MyTV: Nâng cao 170+ kênh
  • Data 5GB/ngày
  • Phí lắp đặt: 300.000đ

ĐĂNG KÝ NGAY