Home Chất 4 VNPT

284.000

  • Tốc độ internet: 200Mbps
  • Truyền hình MyTV: Nâng cao 170+ kênh
  • Data 3GB/ngày
  • Thoại ngoài mạng: 89 phút/tháng
  • Thoại nội mạng: 1.500 phút/tháng
  • Phí lắp đặt: 300.000đ

ĐĂNG KÝ NGAY