Home Đỉnh VNPT

279.000

  • Tốc độ internet: 200Mbps – 300Mbps
  • Truyền hình MyTV: gói Nâng cao Plus
  • Tặng Data 4G: 2GB data/ngày (60Gb/tháng)
  • Tặng Thoại ngoài mạng: 50 phút/tháng. Nội mạng: 1000 phút/tháng.

ĐĂNG KÝ NGAY