Home Đỉnh VNPT 100Mbps

269.000

  • Tốc độ internet: 100Mbps
  • Truyền hình MyTV: gói VIP
  • Tặng Data 4G: 2GB data/ngày
  • Tặng Thoại ngoài mạng: 50 phút/tháng. Nội mạng: 1000 phút/tháng.
  • TT 06 tháng TẶNG 02 THÁNG
  • TT 12 tháng TẶNG 04 THÁNG
  • Miễn phí lắp đặt

ĐĂNG KÝ NGAY

** Tốc độ 150Mbps có trang bị 01 wifi MESH: +60.000đ/tháng

** Truyền hình MyTV trong gói dùng cho Smart-TV