Home Đỉnh VNPT

269.000

  • Tốc độ internet: 200Mbps – 300Mbps
  • Truyền hình MyTV: gói Nâng cao
  • Tặng Data 4G: 2GB data/ngày (60Gb/tháng)
  • Tặng Thoại ngoài mạng: 50 phút/tháng. Nội mạng: 1000 phút/tháng.
  • Miễn phí lắp đặt – Tặng 2-4 tháng sử dụng

ĐĂNG KÝ NGAY