Home Giải Trí VNPT

309.000

  • Tốc độ internet: 200Mbps – 300Mbps
  • Truyền hình MyTV: gói Nâng Cao Plus
  • Tặng Data 4G: 30Gb
  • Tặng Thoại nội mạng: 1000 phút/tháng.
  • Phí lắp đặt: 300.000đ

ĐĂNG KÝ NGAY