Home Kết Nối VNPT 100Mbps

263.000

  • Tốc độ internet: 100Mbps
  • Truyền hình MyTV: gói Nâng Cao
  • Tặng Data 4G: 30Gb
  • Tặng Thoại ngoài mạng: 50 phút/tháng
  • Tặng Thoại nội mạng: 1000 phút/tháng.
  • TT 06 tháng TẶNG 02 THÁNG
  • TT 12 tháng TẶNG 04 THÁNG
  • Miễn phí lắp đặt

ĐĂNG KÝ NGAY

** 150Mbps có trang bị wifi MESH: + 66.000đ/tháng