Home Tiết Kiệm VNPT

239.000

  • Tốc độ internet: 120Mbps >> 150Mbps
  • Truyền hình MyTV: gói Nâng Cao Plus
  • Tặng Data 4G: 15Gb
  • Tặng Thoại nội mạng: 1000 phút/tháng
  • TT 12 tháng TẶNG 01 THÁNG
  • Phí lắp đặt: 300.000đ/lần

ĐĂNG KÝ NGAY