Home Tiết Kiệm 80Mbps VNPT

217.000

  • Tốc độ internet: 80Mbps
  • Truyền hình MyTV: gói Nâng Cao
  • Tặng Data 4G: 15Gb
  • Tặng Thoại nội mạng: 1000 phút/tháng.
  • TT 06 tháng TẶNG 02 THÁNG
  • TT 12 tháng TẶNG 04 THÁNG
  • Miễn phí lắp đặt

ĐĂNG KÝ NGAY