Home TV K+

304.000

  • Tốc độ internet: 120Mbps
  • Truyền hình MyTV: gói Nâng cao 170+ kênh + K+
  • 200Mbps khi xem MyTV, Youtube, FB, Google
  • Phí lắp đặt: 300.000đ

ĐĂNG KÝ NGAY