Home TV1 VNPT

175.000

  • Tốc độ internet: 80Mbps
  • Truyền hình MyTV: gói Nâng Cao
  • TT 06 tháng TẶNG 1-2 THÁNG
  • TT 12 tháng TẶNG 3-4 THÁNG
  • Miễn phí lắp đặt

(Ngừng đăng ký mới từ 1/7/2023)

ĐĂNG KÝ NGAY

** Giá đã bao gồm VAT